Kanclelaria. Radca Prawny Karolina Mazur. Katowice

O Kancelarii

Kilka słów o naszej Kancelarii?

Kancelaria jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, zarówno na etapie tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji, włącznie z obsługą procesową.

W ramach pomocy prawnej Kancelaria zajmuje się sporządzaniem umów, opinii prawnych, pism w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, a także w ramach świadczonej obsługi na rzecz podmiotów gospodarczych reprezentuje ich w negocjacjach z kontrahentami, jak również przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Z jakiego zakresu pomoc prawną świadczy Kancelaria?

Od kilku lat kancelaria zajmuję się prawnymi aspektami spółek handlowych, stowarzyszeń, podmiotów medycznych. Jako radca prawny jestem przy wszystkich etapach związanych z funkcjonowaniem podmiotów. Tworzę umowy między stronami i reprezentujemy naszych klientów w sądzie.

Radca Prawny dr Karolina Mazur

Jestem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pełnej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów leczniczych. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie na tej samej uczelni ukończyłam studia doktoranckie; w 2013 r. wszczęłam przewód doktorski, a w 2017 roku obroniła pracę doktorską. Ukończyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Jestem specjalistą z zakresu prawa cywilnego, handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych, prawa medycznego oraz prawa pracy.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem spółek produkcyjnych (branża tworzyw sztucznych, produkcji energii odnawialnej, branża spożywcza) oraz spółek z branży medycznej (od ponad 5 lat doradzam jednemu z największych w Polsce podmiotów leczniczych). Posiadam praktykę we wdrażaniu oraz funkcjonowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (porozumień, procedur antymobbingowych, regulaminów – pracy, wynagradzania, organizacyjnych).

W zakresie doradztwa na rzecz podmiotów medycznych dysponuję praktyczną wiedzą w przedmiocie wykonywania działalności leczniczej, czasu pracy personelu medycznego, relacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Reprezentowałam przedsiębiorców w sporach sądowych (w tym przed sądami pracy) oraz licznych kontrolach organów administracji – przede wszystkim Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Współpracuję z jednym z największych podmiotów autorskich w Polsce. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego. Współpracuję z radcami prawnymi, adwokatami innych specjalizacji, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami.