Kanclelaria. Radca Prawny Karolina Mazur. Katowice

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Moja kancelaria świadczy kompleksową obsługę z zakresu prawa medycznego. Reprezentuję podmioty lecznicze już na samym etapie powstawania placówki medycznej. Jestem obecna przy tworzeniu i rejestracji podmiotów medycznych. Sporządzam i opiniuję dokumentację niezbędną do funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym regulaminów oraz zarządzeń. Zajmuję się sprawami związanymi z kontraktowaniem usług medycznych. Reprezentuję naszych Klientów w sporach między nimi jako placówkami medycznymi, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzę sprawy z tytułu niezapłaconych, a wykonanych świadczeń zdrowotnych (nadwykonania). Moja kancelaria służy jako organ doradczy w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Zajmuję się również prawami pacjenta, prowadzeniem dokumentacji medycznej i zasadami wykonywania zawodu lekarza.

Prawo medyczne. Co obejmuje prawna obsługa podmiotów medycznych:

  • Sporządzanie dokumentów wewnętrznych (w tym regulaminów organizacyjnych, umów z lekarzami, regulaminów pracy i wynagradzania czy formularzy zgody na leczenie);
  • Doradztwo i reprezentację w toku negocjacji z kontrahentami i NFZ; w tym prowadzenie sporów sądowych w sprawach o nadwykonania
  • Pomoc w podejmowaniu działań służących rozpoczęciu i prowadzeniu działalności przez podmioty lecznicze.