Kanclelaria. Radca Prawny Karolina Mazur. Katowice

Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych jest jednym z działów obsługi prawnej, w którym specjalizuje się moja Kancelaria Radcowska. Doradzam w sprawach oraz prowadzimy sprawy korporacyjne spółek prawa handlowego. Jestem obecna przy wszystkich etapach związanych z funkcjonowaniem spółki prawa handlowego. Proponuję moim Klientom pomoc już w czasie procedury rejestracyjnej przygotowując wszystkie potrzebne dokumenty. Następnie prowadzę obsługę prawną zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń. Co więcej, zajmuję się również procedurą likwidacji i upadłości spółek.

Na co dzień prowadzę obsługę prawną spółek handlowych, dlatego znam specyfikę prawną i podatkową spółek osobowych i kapitałowych. Doradzam przy wyborze optymalnej formy prawnej dla konkretnej działaności gospodarczej, a w razie potrzeby wdrażam odpowiednie czynności prawne w celu przekształcenia spółki handlowej.

Prawo spółek handlowych – umowy

Konstruuję i negocjuję warunki współpracy oraz pełnienia funkcji członków zarządu. Tworzę umowy z firmami zewnętrznymi dotyczące współpracy.

Prawo spółek handlowych – likwidacja lub ogłoszenie upadłości

Moja kancelaria pomaga w podjęciu właściwej decyzji co do dalszej dzielności podmiotu, jeśli zachodzi konieczność likwidacji spółki lub ogłoszenia upadłości gospodarczej. Moi klienci otrzymują od kancelarii pełne wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu całego procesu związanego z zakończeniem działalności. Dbam, aby proces był korzystny dla właściciela.

Prawo spółek handlowych – reprezentowanie w sądzie

Doradzam Klientom na każdym szczeblu. Reprezentuję naszych Klientów w sporach sądowych pomiędzy udziałowcami spółek prawa handlowego, w tym sprawach, które dotyczą rozliczeń finansowych pomiędzy stronami oraz w sprawach związanych z wyłączeniem udziałowca – wspólnika ze spółki.

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • kompleksową obsługę procesów tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych;
  • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń;
  • świadczenie obsługi prawnej dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy);
  • reprezentowanie podmiotów, podlegających obowiązkowi wpisu do KRS w postępowaniach rejestrowych;
  • opracowywanie i modyfikowanie wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych (umowy spółki, statutu, regulaminy organów).