Kanclelaria. Radca Prawny Karolina Mazur. Katowice

Rynek kapitałowy i papiery wartościowe

Rynek kapitałowy i papiery wartościowe

Moja kancelaria wie jak ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa jest pozyskanie zaufania inwestorów. Firmy potrzebują regularnego i szybkiego finansowania. Zajmuję się obsługą pozyskiwania środków na inwestycje na rynkach kapitałowych poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji. Przygotowuję emisję akcji, obligacji. Oceniam cele i biorę udział w budowie strategii. Stanowię dla naszych klientów organ doradczy w przygotowaniu założeń i przebiegu subskrypcji papierów wartościowych w ofercie prywatnej lub publicznej. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu, sporządzania odpowiednich wniosków, reprezentacją przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Doradzam w sprawach wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz rynku NewConnect, Catalyst.